הסמכת משיט סירת מנוע במימי חופים שעוצמת מנועה או מנועיה עולה על 110KW

  1. בעל הסמכה זו רשאי להשיט גם סירות שעוצמת מנוען או מנועיהן נמוכה מ-110 KW.
  2. הסמכה זו אינה מהווה אישור להשטת אופנוע ים.
  3. גילו של המשיט יהיה 18 שנים לפחות.
  4. משיט 13 יהיה בעל רשיון משיט 12 בוותק של שנה לפחות .
  5. יעמוד במבחן מעשי של שליטה, בכלי שיט שעוצמת מנועיו הינה מעל 110 KW, כולל יכולת וידע לביצוע גרירת בננה, אבוב, וסקי מים.
  6. בעל הסמכה זו רשאי לגרור אטרקציות ימיות על פי הוראות מספ"ן למטרות פרטיות בלבד.