הסמכת משיט סירת מנוע במימי חופים שעוצמת מנועה או מנועיה עולה על 110KW

 1. המבחן המעשי למשיט 13 הינו  בעיקרו מבחן שליטה בכלי השיט הנובע מהעובדה שסירה בהספק גבוה יותר הינה בעלת זריזות תנועה גדולה יותר ומחייבת תגובות מתאימות על ידי המשיט.
 2. המבחן יבוצע במסלול דומה בהרכבו למסלול של מבחן מעשי משיט 12 כלומר ארבעה מצופים בצורת משולש ישר זווית אלא שכאן יהיו ניצבי המשולש  שלושים מטר כל אחד.
 3. הנבחן ייבצע גישת דופן לרציף או ספינה.
 4. הנבחן יבצע מבחן שליטה במהירות מינימום של 15 קשר בין המצופים כך שיסיים את המסלול ויחזור לנקודת ההתחלה תוך 30 שניות.
 5. הנבחן יבצע גישת אדם בים למצוף, כך שבגמר הגישה תהיה הסירה חצי מטר מהמצוף כאשר המצוף בשליש הקידמי  מעל לרוח והסירה אינה נעה ביחס למים.
 6. הנבחן ייבצע גישת חרטום למצוף וישמור על מרחק של עד מטר 1 מהמצוף, כאשר הסירה אינה נעה ביחס למים.
 7. הנבחן יבצע הגשת חבל סקי למצוף.
 8. הנבחן יישאל שאלות לגבי תקנות מספ"ן והודעות לימאים הקשורות בנושאים הבאים:
  • התקרבות לחופי רחצה וסירות צוללים.
  • גרירת סקי.
  • גרירת אבוב.
  • גרירת בננה.

בעל הסמכה משיט 13 רשאי לגרור מתקני היגררות ואטרקציות ימיות רק לצרכים פרטיים.