הסמכת משיט סירת נוסעים בשכר לשיט חופי

  1. גיל מינימלי לקבלת ההסמכה 19 שנים
  2. יציג תעודת רופא על בריאות, ראייה ואבחנה בצבעים תקינות
  3. תעודת עזרה ראשונה והחייאה  - 22 שעות בהתאם לרשימת הגופים המוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים למתן תעודה כזו
  4. יעמוד במבחן עיוני משיט 20
  5. הסכמה למשיכת מידע עבור תעודת יושר ממשטרת ישראל
  6. שירת במשך שנה לפחות בסירת נוסעים או בספינת נוסעים והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הסירה או הספינה האמורה
  7. בעל רשיון משיט 13
  8. משיט 20 רשאי לבצע גרירת סקי מים, בננה, מצנח ואבובים באמצעות סירה למטרות מסחריות