הסמכת משיט סירת נוסעים בשכר לשיט חופי

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני משיט 20הכרהבקיאות
משך הבחינה 60 דקות
נוהלי רספ"ן לגרירת אבובים, מצנחים, בננה, וסקי מים.   X
צו פיקוח על מצרכים ושירותים.   X
התקנות למניעת התנגשויות בים 1972.   X
תקנות בטיחות השיט בחופי מדינת ישראל (איסור כניסה לחופי רחצה, איסור התקרבות לחוף, איסור התקרבות לצוללים וכדומה).   X
אזורים אסורים לשיט הכרת מפות   X
ציוד חובה בסירת נוסעים והידע להפעלתו   X
הוראות זהירות בפני חבלה ומחבלים X  
רישוי, ביטוח ותעודות נדרשות על פי התקנות   X
מניעת זהום הים על ידי אשפה או דלקים X  
מטאורולוגיה בחופי מדינת ישראל, הכרת סימני סערה X  
מגבלות כניסה ויציאה מהמעגנים השונים כפונקציה של מצב ים. X  
בטיחות בתדלוק, איסור לתדלק כאשר נמצאים נוסעים בסירה.   X
התגברות על תקלות המנוע בנזין ומנוע דיזל.   X
חובת דיווח על תאונות על פי התקנות.   X
הישרדות/מצוקה   X
עקרונות כיבוי אש   X