הדפסה

הסמכת משיט מפרשית לשיט חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני ניווט חופיהכרהבקיאות
משך הבחינה 120 דקות
מציאת מיקום באמצעות: תכווינים מצטלבים, תכווינים עוקבים,
(RUNNING FUX) כיוון וטווח הכנסת אתר ממ"ג (GPS).
  X
התחשבות בסטייה כתוצאה מרוח לתיקון הקורס. X  
המצפן הימי ושגיאותיו, תיקוני קורסים ותכווינים   X
ניווט בסיסי: חישובי דרך, זמן ומהירות והמיקום על פי DR.   X