הסמכת משיט מפרשית לשיט חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים

 1. גיל מינימלי לקבלת הרשיון 16 שנים.
 2. יציג תעודת רופא על בריאות, ראייה ואבחנה בצבעים תקינות.
 3. המבחנים להסמכה זו ייעשו על פי הסילבוס בחוברת זו ויתקימו באגודות הימיות וגופים שקיבלו היתר לכך ממינהל הספנות.
 4. הסמכה זו תקפה להשטת מפרשיות הפועלות במסגרות של בתי ספר ימיים, אגודות ספורט ימיות, או אגודות ימיות אחרות המוכרות ככאלה על ידי מנהל הספנות. ההשטה תבוצע תחת פיקוח אחראי בטיחות.
 5. המועמד יעבור בהצלחה את המבחנים הבאים:
  • מבחן עיוני - ימאות ב'
  • מבחן עיוני למשיט מפרשית (משיט 21)
  • מבחן עיוני  בנווט חופי
  • מבחן מעשי בפיקוד על מפרשית