הסמכת משיט מפרשית לשיט חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני למשיט מפרשית (משיט 21 )הכרהבקיאות
משך הבחינה 90 דקות
הכרת חופי המדינה: מרינות ומעגנות מרינות ומעגנות לאורך החופים, מגדלורים עיקריים ואיפיונם בחופי הים התיכון ובאילת, איזורי מטווחים ואזורים סגורים לשיט, היכן קיים המידע לגבי אזורים כאלה, כניסות ויציאות ממעגנים לאורך החוף, מקומות עגינה ומילוט. X  
המפה הימית: סימני מפה, הגדרת מקום בכיוון ומרחק ובקווי רוחב ואורך, המידות הימיות למהירות גובה ומרחק, סימנים עיקריים במפה. X  
המצפן הימי ושגיאותיו. X  
הגה משוט והשימוש בו   X
מטאורולוגיה: מזג האוויר בחופי ישראל על פי עונות השנה, סימני סערה, סוגי עננים עיקריים, אזהרות מסערה (מקורות מידע), הזהירות המיוחדת הנדרשת במזרחיות בים תיכון ובדרומיות באילת, מהיכן ניתן לקבל תחזיות בחופי ישראל. X  
שמירת איכות הסביבה. X  
תקנות למניעת התנגשות בים 1972.   X
ציוד חובה במפרשית.   X
מיצוף כניסה לנמל, מקשרי דלק וכימיקלים, אזהרות, מעגני דלק. X  
החפה: השפעת המישברים, שיקולים לבחירת מקום החפה, שימוש בעוגן ובמשוטים. (יש להימנע מביצוע החפות).   X
השפעת הגלים מכיוונים שונים על התנהגות המפרשית והיגויה. X  
עקרונות הפלגה ביום ובלילה, חובת תצפית, התמצאות ואומדן מרחקים   X
עזרה ראשונה: טיפול בפציעות ושברים, כוויות, מכת חום, התייבשות, הלם, טיפול בטובע, הנשמה.   X
דגלי הקוד הבאים:  A, B, O,N,C.   X
כיבוי אש: גורמי השרפות, סוגי השרפות, ציוד כיבוי בסירה, ציוד בטיחות.   X
חובת הצלת חיי אדם בים.   X
עוגנים ועגינה:  סוגי עוגנים לסירות, אורך וקוטר חבל נדרש, משקל העוגן כפונקציה של אורך ומשקל הסירה, חילוץ עוגן תקוע.   X
בטיחות באש, טיפול בגז ובדלקים. X  
השפעות המפרשים על ציר הסיבוב. X  
צמצום מפרשים: מתי מצמצמים, איזה מפרשים מצמצמים כפונקציה של כיוון הרוח.   X
עוגן צף עקרונות שימוש. X  
השפעות החרב והשימוש בה במצבי ים שונים וברוחות שונות   X
פעולות הצוות במפרשית בעת התהפכות   X