הסמכת משיט מפרשית לשיט חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים

המבחן יבוצע על סנונית מאוישת בצוות מלא.
הנבחן יוכיח ידע בנושאים הבאים:
 1. פיקוד על צוות חותרים בתמרון ביציאה מהחוף ומירידה מהחוף.
 2. הרמת והורדת מערך.
 3. צמצום מפרשים כפונקציה של עוצמת הרוח, מצב הים, וכיוון יחסי של הרוח.
 4. הפלגה במפנים.
 5. סיבוב ומהפך.
 6. גישה לאדם בים.
 7. גישות חרטום במפרשים למצוף ולצורך עגינה ויציאה מעגינה.
 8. פעולות המפקד בעת התהפכות.
 9. חובות מינהלתיות ובטיחותיות של מפקד מפרשית טרם הפלגה (דיווח על הכנות להפלגה למי מדווחים? למי מודיעים? וזיקה לקצין הבטיחות של האגודה הימי).
 10. התגברות על תקלות הגה והיגוי באמצעות הגה משוט.
 11. ביצוע הקשרים הבאים: קשר-מוט, קשר אורגים, קשר אורגים כפול, קשר שטוח, קשר הצלה, קשר טבעת כפול, קשר זקף, קשר ברווז וקשר עוגן.

הערה: בנוסף יישאל המפקד שאלות עיוניות בנושא חוקי דרך (התקנות למניעת התנגשות בים ותקנות השיט לאורך החופים).