הסמכת משיט ספינה לשיט חופי

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני ניווט א' (חישובים ועבודת מפות בניווט ספינה)הכרהבקיאות
FooterText
הרשת הגיאוגרפית: הגדרת אתר ברוחב ואורך בכיוון וטווח.   X
חישוב שגיאות מצפן: קורס, כיוון, תכיוונים יחסיים, הכרת המצפנים השונים, עבודה עם טבלת דויאציה.   X
חישוב מרחק האופק על פי גובה הצופה וגובה האובייקט: חישובי הגובה ברגל ובמטרים, עבור הצופה ועבור האובייקט.   X
המפה הימית: מפת מרקטור, סימני מפה ומובנם , עומק במפה, מדידת מרחקים וכיוונים, עדכוני מפה- מהיכן, שימוש בקטלוג מפות.   X
סימון נתיבים במפה, תכנון נתיב מנקודה לנקודה, הגדרת אתר על פי: כיוונים מצטלבים, תכווינים עוקבים, טווח ועומק, DR, כיוון וטווח, שני טווחים.   X
שגיאות מצפן: חישוב על פי תכווין מעבר (טרנזיט), כוכב הצפון (תוך הנחה שהינו בדיוק בצפון).   X
התחשבות בסטייה כתוצאה מרוח וכתוצאה מזרם, תכנון הנתיב כדי להתנגד לסטייה, חישוב מהירות אפקטיבית.   X
זמן: זמן גריניץ' (UTC), זמן מקומי, אזורי הזמן.   X
הכנסת אתר ממ"ג למפה.   X
מעבר בטוח בטווח נתון מנקודת חוף.   X
מחזוריות הגיאות והשפל בכלל, ומה גודל הגאות והשפל בחופי ארצנו. X