הסמכת משיט ספינה לשיט חופי

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני - ניווט ב' (ניווט ספינה)הכרהבקיאות
משך הבחינה 90 דקות
הרשת הגיאוגרפית: מעגל גדול ומעגל קטן, אורך ורוחב גיאוגרפי, קו אורך גריניץ' וקו המשווה, היטל מרקטור ומפת מרקטור. X  
תכונות עיקריות של המצפן: מגנטי, אלקטרוני (FLUX GATE COMPASS), ג'ירו, שגיאות המצפנים השונים והכנת טבלת דויאציה הכרת מצפן למדידת תכווינים (ידני מגנטי ואלקטרוני).   X
זמן גריניץ' (UTC) זמן אזורי, חישוב אזור הזמן.   X
תנועתה השנתית של השמש, מיקום קבוצות הכוכבים העיקריות ואיתורן ברקיע, מציאת כוכב הצפון על פי אוריון, קסיופיאה והעגלה הגדולה, מיקומו של כוכב הצפון. X  
תנועתו החודשית של הירח. X  
ממ"ג - עקרונות הפעולה, דיוק, הפעלה בסיסית, באיזה יחידות מתקבלים הנתונים, מהו DGPS, פרוש הקיצורים שבשימוש ממ"ג, הגדרת והתקנת דטום ושימושים נוספים.   X
מכ"ם - עקרון הפעולה, דיוקים, יכולות ומגבלות, איזה עצמים מתגלים ואיזה לא, הפרעות מכ"ם והאמצעים להתגברות עליהן, שימוש במכ"ם לניווט, איתור סכנת התנגשות וניתוח נתוני תנועה על פי המכ"ם, תמונה יחסית ואמיתית, צפון למעלה, וכיוונים אמיתיים ללא צפון למעלה, שימוש בלחיצים (הבקרים) השונים. הגורמים המשפיעים על טווח גילוי, דיוקים בכיוון ובטווח. מהם המושגים הבאים: STANDBY, GAIN, BRILLIANCE, RAINCLUTTER, SEACLUTTER, VRM, RANGE RINGS, CURSER, TUNING, DIMMER, מזעק אוטומטי. X  
מד עומק הדי: עקרון הפעולה, חסרונות ויתרונות, איזה עומק הוא מודד+ אלטרנטיבות למדידת עומק.   X
תנועה יחסית - עקרונות והבנת תנועת כלי השיט בהסתייעות במכ"ם. X  
נווטקס - NAVTEX - עקרון הפעולה, מהן ההתקנות הנדרשות טרם הפלגה, טווחיי קליטה משוערים, אזורי קליטה, צורת ההודעות וסוגיהן, חלוקת גזרות מזג האוויר, בים התיכון. כל כמה זמן משדרים עדיפויות להודעות מצוקה, שפות בשימוש.   X
הגה אוטומטי: חשמלי, הידראול והגה רוח, עקרונות פעולה, יתרונות וחסרונות.   X
מד מהירות: פיטומטר, מד מהירות חשמלי,ממ"ג, דופלר, עקרונות הפעולה. יתרונות וחסרונות.   X
E.P.I.R.B  -  למה משמש, מהם התדרים בהם פועל, עקרון הפעולה. התקנות נדרשות. X  
S.A.R.T - כיצד פועל, כיצד מתקבלות התצוגות על ידי מי ובאיזה טווחים.   X
ספרות עזר בניווט, פילוט בוק, ספר המגדלורים, ספר הרדיו, מה  ניתן למצוא בכל אחד מהם. X  
תג"מ ימי: תכונות עיקריות, פקדי המכשיר, מהו מכשיר DSC, מהי שיטת " DUAL WATCH", מהם ההספקים במכשיר ימי קבוע, מה קובע את טווח הקשר בתג"מ, השפעת תנאי קשר מיוחדים (DUCTING), ערוצי קשר למטרות מיוחדות: בין ספינות, שרותי נמל). X  
הכרת רמות הדחיפות השונות: SECURITE, PANPAN,  MAYDAY.   X
הכרת נוהל  MEDICO.   X
קשר עם חיפה רדיו וחיל הים בתג"מ, מה נדרש בחופי ישראל עפ"י התקנות.   X
נוהל I.M.O.T חובת דיווח בעת הגעה לחופי ישראל.   X
נוהל בקשת שיחות גוביינא מתחנת חוף. X  
הימנעות מהפרעות לשידורים, הגדרות ערוץ 16 וערוץ 70.   X