הסמכת משיט ספינה לשיט חופי

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני משיט 30 (מכונאות,חשמל,בקרת נזקים, תקלות)הכרהבקיאות
משך המבחן 60 דקות
מערכת הדלק במנוע דיזל: מרשם זרימה,סוגי המשאבות,ניקוז אויר במערכת,סיבות להצטברות מים במיכל והתוצאה,ניקוז מים, מפרידי מים ומסננים, תקלות אופייניות,זהירות בטיפול בדלק,מניעת זהום הים והחוף בדלק,אחזקה שוטפת,הכרת המידות-PSI,אטמוספרה,ליטר,גלון אמריקאי,קילו,מעלות צלזיוס ופרנהיט והיחס ביניהן.   X
מערכת הדלק במנוע  חיצון בנזין-זהירות מיוחדת ובטיחות   X
עקרון הפעולה של מנוע דיזל ושל מנועי בנזין 4 פעימות ושתי פעימות.   X
מערכת הקרור: מערכת סגורה,מערכת ישירה, מערכת קוער (קיל) עקרונות יתרונות וחסרונות כל מערכת,תקלות אופייניות בכל אחת כולל סכנת הצפה בספינה ומניעתה,אחזקה שוטפת.   X
החשמל בספינה: הכרת מערכת חשמל עקרונית בספינה כולל מערכת זרם ישר DC כמערכת ראשית ומערכת זרם חילופין AC, לוגיקה של איתור תקלות בספינה. X  
הכרת מערכת המצברים בספינה: בדיקות,חלוקת עומס,משטר אנרגיה בעת הפלגה ללא טעינה,טיפול במצברים,סוגי המצברים השונים (יבשים,רטובים),מה עושים במצברים שסיימו חייהם,סכנות בטיפול במצברים.   X
יחידת מדידה בחשמל: אמפר ,וולט,אום,אמפר שעה,ווט. מהו קצר מהו עומס יתר ומה סכנותיהם בספינה.   X
זהירות מיוחדת בטיפול בגנרטורים ניידים 2 פעימות או 4 פעימות.   X
מערכת גל מדחף (ציר) ושיטות אטימתה בפני מים   X
העברת הכוח מהמנוע למדחף: פעולת הבוכנות,גל ארכובה,תמסורת וציר כיצד מחוברים ביניהם   X
מחוונים מצויים בספינה בעלת מנוע עזר,איתור וזיהוי התקלות בעזרתם.   X
מערכת מי השתייה,כיצד פועלת מערכת אופיינית עם משאבת הידרופור,טיפול מונע במיכלים. X  
כבוי אש: גורמי השריפה,סוגי שרפות,ציוד תקני לכיבוי,מערכות אוטומטיות,בטיחות בגז,בדיקת ותחזוקת מטפים.   X
מהי הגנה קטודית וחשיבותה: במערכת גל המדחף,במערכת קרור המנוע ובגוף הספינה. X  
מהן משאבות השיפולים הנדרשות בספינה על פי התקנות,ומה החיוויים הנדרשים.   X
כיצד מבצעים כיול קוי במערכת ציר,מנוע ומה הסכנה כשאין כיול כזה(LINE) X  
הארקות בספינה ואמצעי התגוננות בפני ברקים X  
מהם חלקי חילוף עיקריים שרצוי לשאת להפלגה בינלאומית   X
מהו ציוד בקרת נזקים שרצוי לשאת בספינה וכיצד משתמשים בו   X
הכרת חלקי המנוע העיקריים ותפקידיהם   X