הסמכת משיט ספינה לשיט חופי

  1. משך המבחן בערך שעתים לנבחן,יש לזכור שזמן זה יכול להשתנות כתוצאה מגורמי טבע וגורמים אחרים.
  2. הנבחנים נדרשים בראש וראשונה להכיר את הספינה עליה הם נבחנים מיבנה,מנוע ,מסמכים, מיקום הציוד בספינה,הפעלת ציוד בטיחות.
  3. בנוסף לנושאים המופיעים להלן ,רשאי הבוחן לשאול שאלות בנושאי ניווט,תקנות למניעת התנגשויות בים,מכשירים ועוד ,נושאים בהם עבר הנבחן את הבחינות העיוניות.
  4. הנבחן יידרש לביצוע גישה לאדם בים , בשיטה היעילה ביותר.
  5. הבחינה תכלול את הידע הנדרש להפעלת מכשיר הקשר ,הכרת פני המכשיר ופקדיו וידע בהפעלה על פי הנוהלים.
  6. הנבחן יוכיח שליטה בצוות הספינה תוך השמעת הוראות ביצוע ברורות ופיקוח על מעשיהם של אנשי צוותו.
  7. הנבחן יקפיד בכל עת על בטיחות צוותו ובטיחות כלי השיט.
נושאי המבחן המסכםהכרהבקיאות
 
תעודות נדרשות להפלגה לאומית ובינלאומית   X
ציוד הבטיחות הנדרש על פי התקנות ומיקומו בספינה   X
אסדה מתנפחת הכרתה ,כיצד מפעילים בים   X
בדיקות המנוע טרם הפעלה ,הכרת המנוע,מיקום המכלולים השונים,החלפת רצועה,החלפת אימפלור, משאבת מי ים,ניקוז אויר ממערכת הדלק,התגברות על תקלות שכיחות.   X
מיקום ציוד בקרת נזקים והשימוש בו X  
הכרת לוח הפיקוד והמחוונים, קריאת הפרמטרים והמגבלות לאותם פרמטרים, לחץ, חום וכד'.   X
הכרת מתג חשמל ראשי בספינה וחלוקת המצברים   X
בטיחות בים קשה הכנת חבל הצלה (LIFE LINE) ולבישת ריתמה   X
עוגן צף ודרוג,אופן השימוש בהם,יתרונות וחסרונות,אורך חבל נדרש ועובי   X
הכרת משאבות השיפוליים ,מיקומן והפעלתן.   X
תמרון:כניסה ויציאה מרציף,השפעת הסחת המדחף,גישות לרציף ולמצוף במנוע,כולל גישת חרטום וירכתיים,תמרון לזריקת עוגן.   X
הרמת והורדת מערך מפרשים, הפלגה במפנים, שמאלי וימני,בקדמית חדה, צידית, גבית ומלאה, הימנעות ממהפך, סיבוב ומהפך, מהפך מבוקר.   X
האטת/עצירת מפרשית, גישה לאדם בים במפרשים   X
הכנת ספינה לגרירה  או הגררות.   X
היחלצות משרטון X  
השפעת המפרשים על ציר הסיבוב ונטיית הספינה   X
צמצום מפרשים כפונקציה של עצמת הרוח וכיוונה.   X
הדגלים המונפים מיקומם בנמל זר   X
משמעות דגלי הקוד N,A,B,C,H,O,Q   X
מטאורולוגיה: הכרת מאפיינים אזוריים ועונתיים, תיאור המצב בשטח עפ"י תצפית  X  
עגינה: שיטות עגינה, הערכות לעגינה וביצוע עגינה, הטלת עוגן והרמתו.   X
הבאת הספינה לאתר מסוים על פי ממ"ג,או כיוון וטווח מנקודת חוף   X
תרגיל מעשי בניווט   X
חישוב קורס בהתחשב בשגיאת מצפן,חישוב שגיאה על פי תכווין מעבר או כוכב הצפון   X
חוקי דרך ואותות מצוקה   X
הכרת ושימוש בקשרים הבאים: שמינית ,הצלה,טבעת כפול, עוגן, ברווז,זקף, (בלתי מחליק) סטופר,אורגים כפול,מוט כפול.   X
שימוש במכשירי הספינה להשטתה והכרתם   X