הדפסה

הסמכת משיט ספינת נוסעים בשכר עד 55 נוסעים לשיט חופי

 1. מוסמך להשיט ספינת נוסעים המובילה עד 55 נוסעים במימי חופים,ובנוסף צוות בטיחות כנדרש
 2. בצירוף עם תעודת  הסמכה למשיט 60 רשאי להוביל עד 12 נוסעים בשכר למסע בין לאומי ובנוסף צוות בטיחות כנדרש
 3. גילו בעת קבלת ההסמכה יהיה 20 שנים לפחות
 4. בעל תעודת משיט ספינה  שנתיים לפחות (משיט 30 ו/או 60)
 5. בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל
 6. יציג תעודת רופא לבריאות תקינה ,ראיה ואבחנה בצבעים תקינות
 7. יציג אישור על עבודה כאיש צוות בספינת נוסעים במשך שנה אחת לפחות
 8. תעודת עזרה ראשונה והחייאה  - 44 שעות בהתאם לרשימת הגופים המוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים למתן תעודה כזו
 9. יעבור קורס הצלה וכיבוי אש בא.מ."דדו"
 10. בעל תעודת שרת רדיו מוגבל תג"מ או שרת רדיו מוגבל תג"מ בזיקה  ל- G.M.D.S.S
 11. הסמכה זו אינה מהווה אישור להשטת אופנוע ים