הדפסה

הסמכת משיט ספינת נוסעים בשכר עד 55 נוסעים לשיט חופי

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני משיט 40הכרהבקיאות
משך המבחן 60 דקות
יסודות ביציבות כלי שיט X  
התקנות למניעת התנגשויות בים 1972   X
צו פיקוח על מצרכים ושרותים   X
ברקים וסופות רעמים-הסכנה וכיצד להיזהר X  
מקורות לקבלת מידע על מזג אויר   X
כתובות ונוהלים לפינוי נפגעים במקרה חירום   X
תקן ציוד הצלה והידע להפעילו   X
התגברות על תקלות מנוע,מערכות דלק מים וחשמל (הכוונה לתקלות שכיחות)   X
הכנת ספינה להפלגה בין לאומית.   X
חובת הגשת עזרה בים לצד שלישי   X
חובת דיווח על תאונות   X
נוהלי דיווח לחיל הים ונוהל "I.M.O.T"   X
בקרת נזקים לשריפות והצפות   X
הפלגה במפרשים במזג אויר קשה   X
הוראת שעה :"זהירות בפני חבלה ומחבלים"   X
הקפדה על הוראות איכות הסביבה בארץ ובחו"ל   X