הסמכת משיט ספינה גוררת לשיט חופי

הידע הנדרש נחלק לשתי רמות:
  1. רמת ההכרה הינה הנמוכה ביותר, בה נדרש הנבחן להכרת הנושא ללא בקיאות בפרטיו.
  2. הרמה הגבוהה יותר הינה בקיאות. ברמה זו חייב הנבחן להוכיח ידע עמוק בחומר הנדרש כולל חישובים במקומות הרלוונטים.
הנושא במבחן עיוני משיט 50הכרהבקיאות
משך המבחן 60 דקות
התקנות הבין לאומיות למניעת התנגשויות בים   X
הימנעות מזיהום הים X  
תכונות חבלים וכבלים,כולל עומסי עבודה וקריעה, רווח כוח בגלגלות, שמירה וטיפול. X  
יסודות בבניין כלי שיט ויציבות X  
משאבות ושאיבה-משאבות בהספקים גבוהים,משאבות טבילה   X
מכונאות: הכרת מכלולי המנוע,התגברות על תקלות שכיחות.   X
חשמל: זרם ישר,זרם חילופין,גנרטורים בספינה X  
בקרת נזקים: סתימת פרצות,מזרון התנגשות,הטיה של כלי השיט X  
עקרונות בהנצלה,חובת הצלת חיים בים, משמעויות חוקיות. X  
ימאות: שימוש בהגה חירום,עגינה בשני עגנים,סוגי עגנים,אביזרי סיפון   X
גרירה: משמעות אורך החבל,גרירה במקומות קשים לתמרון,אורך ומשקל חבל הגרירה בים כפונקציה של מצב הים ומשקל כלי השיט הנגרר, יציבות בגרירה (גרירה במשך).   X
השפעת מיקום קשירת חבל הגרירה בגוררת על יכולת התמרון   X
פרטים רלוונטיים בצו פיקוח על מצרכים  ושירותים X  
ציוד בטיחות חובה בגוררת על פי התקנות והפעלתו.   X