הסמכת משיט ספינה גוררת לשיט חופי

 1. משך המבחן  בערך שעתיים.
 2. הנבחן יידרש להכיר היטב את הגוררת הקטנה שעליה ייבחן כולל מיקום הציוד,חלקי המנוע, הפעלת המנוע והתגברות על תקלות שכיחות.
 3. הנבחן יכיר היטב את חוקי הדרך ובעיקר אלה הנוגעים לגרירה והגררות.
 4. הנבחן יכיר את נהלי העבודה ,לגרירה ותמחור.
 5. הנבחן יבצע בפועל גרירת דוברה ויביאה למקום שיצוין על ידי הבוחן,לאחר שיוציאה אל מחוץ למעגן,יפרוש את חבל הגרירה ויאספו לקראת כניסה למעגן.
 6. יבצע הגישות הבאות:
  • דופן ימין לרציף
  • דופן שמאל לרציף
  • גישת חרטום או ירכתיים למצוף להורדת אנשים אליו לעבודה.(למצוף התקשרות גדול)
 7. ידגים הפעלת התג"מ והקמת קשר עם חיל הים ומשלוח קריאת מצוקה (ללא שידור).
 8. השטה ולקיחת תכווינים על פי מצפן.
 9. מציאת מיקום באמצעות ממ"ג.