הסמכת משיט ספינה גוררת לשיט חופי

 1. מוסמך להשיט ולהפעיל גוררת קטנה במימי חופים
 2. גילו של המשיט 20 לפחות
 3. בעל תעודת משיט 30 ו/או 60 שנתיים לפחות
 4. בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל
 5. יציג אישור על עבודה במשך שנה אחת לפחות כאיש צוות בגוררת
 6. יציג אישור רופא לבריאות תקינה,ראיה ואבחנה בצבעים תקינות
 7. תעודת עזרה ראשונה והחייאה  - 44 שעות בהתאם לרשימת הגופים המוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים למתן תעודה כזו
 8. יעבור קורס הנצלה וכיבוי אש
 9. עמד במבחן עיוני גוררת קטנה
 10. עמד במבחן מעשי גוררת קטנה
 11. בעל תעודת שרת רדיו (מוגבל תג"מ) או מוגבל תג"מ בזיקה ל- G.M.D.S.S
 12. בעל הסמכה זו אינו רשאי להשיט אופנוע ים