02
תמונה 2
כלי שיט שאורכו מעל 50 מ' מוגבל בשל שוקע עושה דרכו במים - מבט מלפנים
01תמונה 1
מפרשית עושה דרכה במים מבט מלפנים
04תמונה 4
דייג, מבט מאחור פורש רשת מצד ימין
03תמונה 3
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן, מנחה לגבי המצאות מכשול בדופן ימין, מבט מאחור
06תמונה 6
כלי שיט, גורר וניגרר, שאורך המשך ביניהם פחות מ-200 מטר מפליגים שמאלה
05תמונה 5
צוללת מבט מלפנים
08תמונה 8
סירת דייג רשתות, מבט מלפנים
07תמונה 7
כלי שיט שאורכו פחות מ-50 מטר על שרטון
10תמונה 10
כלי שיט שיש עליו נתב, מבט מלפנים
09תמונה 9
שולת מוקשים מבט מלפנים
12תמונה 12
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר (עושה דרכו במים), מפליג שמאלה
11תמונה 11
כלי שיט גורר וניגרר שאורך המשך ביניהם פחות מ-200 מטר, מוגבל בכושרו לתמרן, מפליגים שמאלה
14תמונה 14
מפרשית שאורכה מעל 20 מטר עושה דרכה במים, מפליגה ימינה
13תמונה 13
מפרשית (עושה דרכה במים), מפליגה שמאלה
16תמונה 16
כלי שיט מהיר, חסר הדחק, עושה דרכו במים, נראה מלפנים
15תמונה 15
כלי שיט ממוכן שאורכו עד 50 מטר (עושה דרכו במים), מבט מלפנים
18תמונה 18
כלי שיט מהיר, חסר הדחק מבט מאחור
17תמונה 17
כלי שיט גורר וניגרר, מבט מאחור
20תמונה 20
כלי שיט ללא שליטה (עושה דרכו במים) מבט מאחור
19תמונה 19
מכמורתן, (עושה דרכו במים), מפליג ימינה. (לבן סביב חובה מעל 50 מטר)