תמונה 22
כלי שיט שאורכו מעל 50 מטר ומוגבל בכושרו לתמרן, מפליג שמאלה
תמונה 21
כלי שיט שיש עליו נתב עושה דרכו במים, מבט מאחור
תמונה 24
מפרשית שאורכה מעל 20 מטר, מפליגה שמאלה
תמונה 23
כלי שיט גורר המוגבל בכושרו לתמרן וניגרר, מבט מאחור
תמונה 26
מחפר, עם אורות הכוונה לגבי המצאות מכשול
תמונה 25
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר, מוגבל בשל שוקע ומפליג ימינה
תמונה 28
כלי שיט גורר שאורכ מעל 50 מ' ושאורך המשך לנגרר פחות מ-200 מטר, מבט מלפנים
תמונה 27
אור ירכתיים/ כלי שיט שאורכו קטן מ-7 מטר ומהירותו קטנה מ-7 קשר, כלי שיט עוגן/ סירת משוטים
תמונה 30
כלי שיט ממוכן, שאורכו קטן מ-50 מטר מפליג שמאלה
תמונה 29
מכמורתן, ופורש רשתות מצד שמאל, מבט מאחור
תמונה 32
שולת מוקשים מבט מאחור
תמונה 31
שולת מוקשים, מפליגה ימינה
תמונה 34
כלי שיט שיש עליו נתב, מפליג ימינה
תמונה 33
כלי שיט ללא שליטה מפליג שמאלה
תמונה 36
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר מבט מלפנים
תמונה 35
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן, (עושה דרכו במים) מבט מלפנים
תמונה 38
כלי שיט מוגבל בשל שוקע עושה דרכו במים מבט מאחור
תמונה 37
מפרשית שאורכה מעל 20 מטר עושה דרכה במים מבט מאחור
תמונה 40
כלי שיט מהיר חסר הדחק מפליג ימינה
תמונה 39
כלי שיט שאורכו מעל 50 מטר, על שרטון