תמונה 42
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן, מבט מאחור
תמונה 41
צוללת מפליגה ימינה
תמונה 44
מכמורתן בעבודה מפליג שמאלה
תמונה 43
כלי שיט ממוכן שאורכו עד 50 מטר מפליג ימינה
תמונה 46
כלי שיט שיש עליו נתב, מפליג שמאלה
תמונה 45
כלי שיט ללא שליטה, עושה דרכו במים מפליג ימינה
תמונה 48
מפרשית, מפליגה ימינה
תמונה 47
כלי שיט גורר, שאורך המשך לנגרר מעל 200 מטר, מוגבל בכושרו לתמרן עושה דרכו במים, מבט מלפנים
תמונה 50
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן עושה דרכו במים, מצביע על מכשול בצד שמאל, מבט מלפנים
תמונה 49
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר מוגבל בשל שוקע, מפליג שמאלה
תמונה 52
צוללת, מפליגה שמאלה
תמונה 51
כלי שיט העוסק בדייג רשתות, מפליג ימינה
תמונה 54
מחפר מוגבל בכושרו לתמרן הנראה מדופן ימין עם סימון מכשול בדופן זו
תמונה 53
כלי שיט גורר עם נגרר, שאורך המשך פחות מטר מ-200, מפליגים ימינה
תמונה 56
שולת מוקשים, מפליגה שמאלה
תמונה 55
כלי שיט העוסק בדייג רשתות, מפליג שמאלה
תמונה 58
מפרשית שאורכה מעל 20 מטר (עושה דרכה במים), מבט מלפנים
תמונה 57
כלי שיט ללא שליטה שיש עליו נתב, מפליג שמאלה
תמונה 60
כלי שיט גורר וניגרר שאורך המשך ביניהם מעל 200 מטר, מפליג שמאלה
תמונה 59
כלי שיט גורר ונגרר עם משך שאורכו קטן מ- 200 מטר מוגבל בכושרו לתמרן, מפליגים ימינה