62תמונה 62
כלי שיט מהיר, חסר הדחק מפליג שמאלה
61תמונה 61
כלי שיט שאורכו מעל 50 מטר, עוגן. (דופן ימין)
64תמונה 64
מכמורתן בעבודה עושה דרכו במים מבט מלפנים
63תמונה 63
כלי שיט הדוחף כלי שיט אחר בצדו השמאלי והעושים דרכם במים, מבט מלפנים
66תמונה 66
כלי שיט ללא שליטה, עושה דרכו במים, מבט מלפנים
65תמונה 65
מחפר העושה דרכו במים במבט לדופן שמאל עם הכוונה למעבר בטוח בקרבת דופן שמאל
68תמונה 68
כלי שיט ללא שליטה, עושה דרכו במים, מבט מלפנים
67תמונה 67
כלי שיט שאורכו מעל 50 מטר המוגבל בכושרו לתמרן, מפליג ימינה
70תמונה 70
כלי שיט העוסק בצלילה./עבודות תת מימיות
69תמונה 69
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר, מפליג ימינה
72תמונה 72
כלי שיט גורר וניגרר שאורך המשך ביניהם מעל 200 מטר – מפליגים ימינה
71תמונה 71
אורות סימון כניסה למעגנה/נמל
74תמונה 74
אורות סימון יציאה למעגנה/נמל
73תמונה 73
סימון אזהרת מצב ים קשה ביציאה מנמל. (בופור 5 ומעלה)