76תמונה 76
שולת מוקשים בפעולה עם שליה משני צידיה
75תמונה 75
כלי שיט המוגבל בשל שוקע
78תמונה 78
כלי שיט גורר המוגבל בכושרו לתמרן
77תמונה 77
כלי שיט עוגן/ אזהרה מטאורולוגית ביציאה מנמל, כאשר נמצא על מבנה נמל
80תמונה 80
כלי שיט ללא שליטה
79תמונה 79
כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן
82תמונה 82
מפרשית המפליגה בעזרת מנוע
81תמונה 81
כלי שיט על שרטון
84תמונה 84
כלי שיט מכמורתן בעבודתו
83תמונה 83
נמצא במצוקה מבקש עזרה!!!
86תמונה 86
כלי שיט גורר, כשאורך המשך לנגרר מעל 200 מטר
85תמונה 85
ספינת דייג רשתות, שאורכו של הציוד אופקית מהספינה מעל 150 מ'
88תמונה 88
כלי שיט/ מחפר מוגבל בכושרו לתמרן עם אפשרות למעבר בטוח בצד המסומן ע"י מעוינים
87תמונה 87
כלי שיט/ מחפר מוגבל בכושרו לתמרן עם מכשול בדופן המסומנת בכדורים. עם אפשרות למעבר בטוח בצד המסומן במעויינים
90תמונה 90
כלי שיט/מחפר מוגבל בכושרו לתמרן עם מכשול בדופן המסומנת ע"י כדורים
89תמונה 89
כלי שיט/ מחפר מוגבל בכושרו לתמרן עם מכשול בדופן המסומנת ע"י כדורים