92תמונה 92
דגל N - לא (שלילי)
91תמונה 91
דגל U - זהירות הנך מתקדם לקראת סכנה
94תמונה 94
דגל T - התרחק ממני. אני עסוק בגרירת מכמורת זוגית
93תמונה 93
דגל C - כן (חיובי)
96תמונה 96
דגל S- מכונותי פועלים לאחור
95תמונה 95
דגל B - אני טוען פורק או נושא חומרים מסוכנים
98תמונה 98
דגל A - עוסק בצלילה התרחק בזהירות
97תמונה 97
דגל G - מבקש נתב
100תמונה 100
דגל H - יש נתב באנייתי
99תמונה 99
דגל K - מבקש להתקשר איתך
102תמונה 102
דגל D - התרחק ממני אני. מתמרן בקושי
101תמונה 101
דגל L - עליך לעצור ספינתך מייד
התמונה 104
דגל O - אדם בים
103תמונה 103
דגל I - אני משנה אורחי לשמאל
106תמונה 106
דגל Q - ספינתי בריאה מבקש רשות פעולה חופשית בנמל
105תמונה 105
דגל E - אני משנה אורחי לימין
108תמונה 108
דגל P - על כל האנשים לחזור לספינה. כאשר על ספינת דייג - רשתותיי נתפסו במכשול
107תמונה 107
דגל X - הפסק פעולתך ושים לב לשידורי
110תמונה 110
דגל V - אני מבקש עזרה. (אין כוונה למצוקה)
109תמונה 109
דגל F - אני בצרה התקשר איתי