מיקרא : קצר • | ארוך — | ממושך ———
שמיעת האותות-משמאל לימין

112תמונה 112
כלי שיט ממוכן עושה דרכו במים בראות מוגבלת
111תמונה 111
אני משנה אורחי לימין
114תמונה 114
אני משנה אורחי לשמאל
113תמונה 113
כלי שיט ממוכן, מפעיל מכונות לאחור
116תמונה 116
אני מתכוון להשיג אותך ולעבור בצדך השמאלי
115תמונה 115
לא מבין כוונותיך בתמרונך
118תמונה 118
כלי שיט ממוכן בדרך בראות מוגבלת שעצר ושאינו עושה דרכו במים
117תמונה 117
מסכים לבקשתך להשיג אותי
120תמונה 120
אני טוען נושא או פורק מטענים מסוכנים\ כלי שיט נגרר
119תמונה 119
אני במצוקה מבקש עזרה מיידית!!!
122תמונה 122
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן/ מוגבל בשל שוקע/אין עליו שליטה/ מפרשית/גוררת בראות מוגבלת עושה דרכו במים
121תמונה 121
מתכוון להשיג אותך ולעבור בצדך הימני
124תמונה 124
מסיחים
123תמונה 123
מסיחים
126תמונה 126
מסיחים
125תמונה 125
מסיחים