הדפסה
  1. (L) עוגן, (ומניף דגל לאום) D יכול לעבור על ידו.
  2. (L) על שרטון, על (D) להפליג בזהירות רבה.
  3. (L) מסמן שהוא מתמרן בקושי, על (D) לפנות לו דרך שמאלה.
  4. (L) מבקש עזרה ועל (D) לגשת ולסייע לו.