1. שהוא משנה אורחו לימין.
  2. שהוא משנה אורחו לשמאל.
  3. שהוא במצוקה.
  4. שמנועיו מופעלים אחורה.