1. שהוא במצוקה.
  2. שפעולותיך אינן מובנות לו.
  3. שהוא בתנועה אחורה.
  4. כנראה התבלבל אין צפירה כזאת.