1. כלי השייט במצוקה.
  2. כלי השייט משמש ספינה לצוללים.
  3. כלי השייט מחפש אדם בים.
  4. אין משמעות ל-2 הדגלים ביחד.