1. שמנועיו מופעלים אחורה.
  2. שפעולותיך אינן מובנות לו.
  3. שהוא מבקש עזרה.
  4. שהוא בתנועה אחורה.