1. מפנה דרך (כלי השייט מצד ימין)
  2. מעלה מהירות על מנת למנוע את הסכנה.
  3. כלי השייט (M) במצוקה ולכן אגש לעזור.
  4. כלי השייט (M) מפעיל מסך עשן.