1. ברצועה שבין החוף עד לגבול קשר עין מקו החוף.
  2. ברצועה שבין קו שפל המים עד למרחק 300 מטרים מהחוף.
  3. במרחק עד 1 מייל מהחוף אך לא פחות מ-300 מטרים מנקודת שפל המים.
  4. על פי התחום המוגדר בתעודת המשיט.