1. רק באישור מיוחד של משרד התחבורה.
  2. אסור להפליג בשום תנאי מערבית לעתלית למרחק של 2 מיל.
  3. מותר להפליג במרחק של 300 מטר מערבית לעתלית.
  4. יש להתרחק לפחות 2.2 מיל מעתלית.