הדפסה
  1. במידה וכתוב ברשיון שניתן להתרחק 1 מיל מהחוף, אז מותר.
  2. "מותר להפליג בין 2 האתרים הנ""ל, בתנאי שההפלגה תתבצע באור יום."
  3. אסור להפליג , מכיוון שנכנסים לשטח אש מול פלמחים.
  4. מותר להפליג בתנאי שאופנוע הים יתרחק משטח האש מערבה 7 מיל.