1. אסור לשוט בתחום חוף רחצה בשום אופן ובשום תנאי.
  2. אם יש באותו חוף רחצה נתיב מיוחד, מסומן במצופים, המיועד למעבר כלי שייט.
  3. כן, במהירות איטית, שלא יסכן מתרחצים.
  4. כן, כאשר החוף סגור ואין בו מתרחצים בכלל.