1. רק אם בדקתי שאין שחיינים בסביבה.
  2. רק אם הנוסע מאוד עייף.
  3. אסור להתקרב עד 300 מטר מצדי חוף רחצה.
  4. כן, אך לא פחות מ-50 מטר מצדי חוף רחצה.