1. אין שום איסורים והגבלות לשייט אופנוע ים בים הפתוח.
  2. בכל מקום שאיננו חוף רחצה מוכרז, אבל מותר בתוך רצועה שמקו השפל ועד 300 מטרים ממנו.
  3. מותר להפליג לאורך החוף כל עוד ניתן לשמור איתו קשר עין ואין מתרחצים.
  4. בכל מקום מורשה, במרחק מעל 300 מטרים מהחוף עד מרחק של 1 מייל.