1. (M) קוראת לעזרה ולכן יש לחוש לכוונה ולסייע.
  2. (M) מודיעה שהיא עוגנת וממתינה לאשור רפואי לכניסה למרינה.
  3. (M) מהווה אוניית אם לצוללים ועוגנת ויש להתרחק ממנה לפחות 200 מטרים.
  4. (M) היא ספינה ללא שליטה ויש להתרחק ממנה כדי לא להפריע לשיוטה.