1. 300 מטר.
  2. 50 מטר.
  3. 200 מטר.
  4. 500 מטר.