1. אסור בכל תנאי.
  2. מותר אם יניף את הדגל שבתמונה 104, ועל האופנוע נשאר תמיד משיט מוסמך כדין.
  3. מותר אם יניף את הדגל שבתמונה 98 , ועל האופנוע נשאר תמיד משיט מוסמך כדין.
  4. מותר בכל תנאי.