1. צוללים בים.
  2. אדם בים, יש לגשת מיד ולהגיש עזרה.
  3. אדם בים, יש להפליג בזהירות.
  4. פורק או טוען חומרים נפיצים.