הדפסה
  1. לנסות ולכבות את השריפה בעזרת מים מהים.
  2. לשבת על האופנוע לנפנף ידיים לצידי הגוף כסימן מצוקה.
  3. להפעיל את מצוף העשן שבאופנוע, לקפוץ למים ולשחות לחוף.
  4. לקפוץ למים מהאופנוע, לשחות מרחק מה מול הרוח המערבית (כדי לא להיקלע לשלולית דלק בוער) ולהמתין לעזרה שתגיע אליך, מהחוף יבחינו בעשן מהאופנוע הבוער.