1. תסמן שיש לנטוש את האופנוע, תאסוף אותו ותתרחק מהכלי.
  2. ייתכן ויש לו תקלה במנוע, תסמן לו לחזור חוף.
  3. "זה שום דבר, מנוע האופנוע ""אוכל שמן"" ולכן העשן."
  4. תשאיר אותו ליד האופנוע, או על האופנוע ותזעיק עזרה מהחוף.