1. יש להרחיק כל מקור אש גלוי.
  2. יבוצע רק כאשר המנוע עובד.
  3. יבוצע רק כאשר המנוע דומם.
  4. יש לוודא שכמות הדלק במיכל יורדת מתחת ל-10 ליטר.