1. יש לוודא שאין גזים דליקים לפני התנעה.
  2. אין חשיבות לכלום.
  3. חשוב לשמור על בריאות המתדלק.
  4. יש למנוע נזילות.