1. התזת קצף ממטפה קצף.
  2. התזת סילון חזק של מים במשאבת כיבוי.
  3. התזת מי-ים על המקום הבוער.
  4. להפעיל מטפה גז (CO2) ולזרוק אותו אל מרכז השטח הבוער.