1. חמצן, חום, חומר בעירה.
  2. מוצקים, נוזלים, חשמל.
  3. חום, חנקן, חומר בעירה.
  4. להבות, עשן, גז.