1. לנתק את המימן.
  2. חייבים לנתק את שלושת המרכיבים.
  3. מספיק אם ננתק מרכיב אחד.
  4. רק אם ננתק את החמצן נצליח לכבות את השריפה.