1. את החמצן.
  2. את החום.
  3. את החומר הבוער.
  4. כל התשובות נכונות.