1. לבדוק את חום הגוף.
  2. לבדוק נשימה ודופק.
  3. להשקותו במשקה קר.
  4. לבצע מיד הנשמה מפה לפה.