1. לדאוג לחמם את גופו של הנפגע.
  2. להעביר את הנפגע למקום לח.
  3. להעבירו לצל ולתת לו כמות מבוקרת של מי שתיה.
  4. כל התשובות נכונות.